ict-sisat  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 


นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นายธนวุฒิ เผดิมวงศ์ นายดุลยกิจ พรมชาติ นายศุภโชค ศรีกระหวัน นางสาวกัญญภา เชตะวัน นายคฑาวุฒิ ลาลับ และนายภาณุวิชญ์ พิมสุข ฝึกซ้อมโดยครูลภณ ปุญปก และครูวุฒิชัย พรมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การแข่งขันแอนิเมชั่น ในรายการช่างคอมตัวจิ๋ว ระดับ ม.ปลาย
งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2559 เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (En Tech Day 2016) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 มกราคม 2559

Share


นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000050374
เริ่ม 20 ก.ค. 2558

จำนวนผู้ออนไลน์ 7 

 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698