ict-sisat  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 


(1) รับผู้ จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั้งประเภทโควต้าและสมัครปกติ
(2) รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-มัลติมีเดีย ทั้งประเภทโควต้าและสมัครปกติ
ติดตามข่าวสารเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/sisatict/

Share


นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000050376
เริ่ม 20 ก.ค. 2558

จำนวนผู้ออนไลน์ 9 

 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698