ผลงานทางวิชาการ

    รางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติ อาชีวะทำดีถวายในหลวง
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ ปวช. เรื่องการเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยมและก๊าซเอทิลีน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698