นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ

นายสำราญ สีปวน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นางณัฐษมนต์  ณุวงค์ศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
     

นายไพบูลย์ มีศิลป์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายสมาน  สมจริง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
     
     
Share
 
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
บทเรียน Online
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
เว็บไซต์ครูอาจารย์
ตารางเรียน

ตารางสอน
B-index
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เว็บไซต์ Boga
จังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612886, 045-631369 /โทรสาร 045-612698